บ้านสำหรับขาย

 • ขาย: ฿ 3,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขาย: ฿ 6,650,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 336 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 6,700,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 552 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 8,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 660 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 9,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 800 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 10,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 1000 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 13,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 476 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 15,800,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 285 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 25,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 6
 • ขนาดที่ดิน: 1304 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 29,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 1092 ตร.ม.